Çin    manufacturer
Hangzhou AllTest Biyoteknoloji CO

Güvenilir Hızlı Test Ortağınız!

Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
English
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Arabic
Hindi
Turkish
Indonesian
Vietnamese
Thai
Bengali
Persian
Polish
Çin iyi kalite Özel Monoklonal Antikor on sale Çin iyi kalite Hibridoma Monoklonal Antikor on sale
Ben AllTest tarafından sağlanan ürün ve hizmet gibi. Onlar gerçekten dikkate bizim ilgi çekmek.

—— Mr John Smith England

En büyük kızımın aslında Lyme hastalığı var. Lyme yüzünden neredeyse 1 yılını tekerlekli sandalyede geçirdi. Şimdi çok iyi gidiyor. Ben 2 örnek kullandım. 1 Lyme tanıdığım kızımı test etmek için ve 1 Lyme olmayan kızımı test etmek için. Testlerin iyi çalıştı. Kızım Lyme ile pozitif test etti ve negatif test etmedi.

—— Ms Sheila

Ne zaman taleplerim olursa olsun, AllTest bana her zaman ilkinde memnun cevap verir.

—— Mrs Julie Tschetter Belgium

Ben sohbet şimdi
şirket Haberler

Laboratuvarlar Çocuk Trombozu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

ÇOCUKLARDA Trombozun En Yaygın Sebepleri Nelerdir?
C: Hastaneye bağlı pediatrik tromboz insidansı son yirmi yılda artmıştır. Bu, kronik rahatsızlıkları olan çocukların hayatta kalma oranlarının artması ve santral venöz kateterlerin (çocuklarda trombozun en yaygın nedeni) ve diğer hayat kurtarıcı teknolojinin kullanımında eşlik eden bir artıştan kaynaklanmaktadır.
Çocuklarda kalıtsal trombofili varlığı, tromboembolizmin bir nedeninden daha fazla bir risk faktörüdür ve tetikleyici olmadan venöz tromboembolizm geliştiren veya tetiğe göre abartılı bir cevap geliştiren ergen çocuklarda genellikle daha büyük öneme sahiptir. Kalıtsal trombofili esas olarak tromboz grupları için yüksek veya düşük risk olarak sınıflandırılır. Yüksek risk grubu şunları içerir: pıhtılaşma inhibitörlerinin anti-trombin, protein C ve protein S eksiklikleri, düşük risk grubu ise faktör V Leiden ve protrombin gen mutasyonunu içerir.
Kalıtsal trombofili için test ne içerir?
Kalıtsal trombofili vakalarında yapılan en yaygın testler, anti-trombin, protein C ve protein S aktivitesinin yanı sıra polimeraz zincir reaksiyonu yoluyla yapılan faktör V Leiden ve protrombin mutasyon analizini içerir. Tüm bu testler birlikte kurumumdaki hiper pıhtılaşabilir paneli oluşturur. Özellikle hastanın arteriyel trombozu varsa plazma homosistein konsantrasyonlarını da test edebiliriz.
Kalıtsal trombofili testi, trombozlu hastaların acil bakımını etkilemez ve akut ataktan sonra ve antikoagülan tedavi kesildikten sonra yaklaşık 3-6 ay ertelenmelidir. Bunun nedeni, hem trombotik tüketim sürecinin hem de antikoagülanların pıhtılaşma inhibitör aktivitesi için testleri etkilemesidir. Bununla birlikte, laboratuarlar her zaman faktör V Leiden ve protrombin gen mutasyonu için moleküler test yapabilir.
Laboratuvarlar bu testi vaka bazında yapsa da, genellikle provoke edilmemiş trombotik atakları ve ailede tromboz öyküsü olan çocuklar için ayrılmıştır. Trombotik atak, büyük cerrahi, kateter kullanımı, hareketsizlik, büyük travma veya malignite gibi güçlü risk faktörleri tarafından kışkırtırsa, kalıtsal trombofili testi genellikle önerilmez. Ek olarak, sadece pozitif aile geçmişine dayanan kapsamlı testler tartışmalıdır, ancak oral kontraseptif reçete edilirken gerekli olabilir. Tüm senaryolarda, laboratuvar ve klinisyenler arasındaki iletişim, ne zaman, kimin ve neyin test edileceğine karar vermek için gereklidir.
Laboratuvarlar, bu testlerin amacının tromboz nedenini tanımlamak için değil, öncelikle risk değerlendirmesi için olduğunu her zaman hatırlamalıdır. Bu, olumlu sonuç veren bir hastanın asla trombotik bir epizotu olmayabileceği anlamına gelir.
ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ TESTİ İLE EN BÜYÜK MÜCADELE NEDİR?
Yenidoğanların ve çocukların pıhtılaşma sistemi yaşla birlikte gelişir, bu da pıhtılaşma faktörlerinin ve inhibitörlerinin çoğunluğu için pediatrik konsantrasyonların yetişkin konsantrasyonlarından belirgin şekilde farklı olduğu anlamına gelir. Örneğin, doğumda protein C seviyeleri yetişkin seviyelerinin% 17 ila% 53'ü arasında olabilir. Bu seviyeler genellikle 6 aya kadar yetişkin seviyelerinin% 50'sinden fazlasına yükselir; bazı raporlar, tam yetişkin seviyelerine yaklaşık 16 yaşına kadar ulaşılamayacağını gösterir.
Çocuklar ve yetişkinler arasındaki bu gibi farklılıkların önemli biyolojik ve klinik etkileri vardır. İdeal bir dünyada, pediatrik numuneleri işleyen teşhis laboratuvarları yaş, analizör ve reaktife uygun referans aralıklarını kullanır - ancak şu anda bu her zaman mümkün değildir. Erken doğmuş bebekler için pek çok hemostatik referans değeri yoktur ve araştırmacıların daha önce bildirdikleri olanlar küçük çalışma gruplarına güvenmektedir. Bu bilgi boşluğu nedeniyle, pediatrik hastaların teşhisi için yetişkin temelli referans aralıkları sıklıkla kullanılmaktadır.
DOĞRUDAN AĞIZ ANTİKOAGÜLANLAR (DOAKLAR) ÇOCUKLARDA KULLANIM İÇİN ONAYLANDI MI?
Yeni DOAC'ların hiçbiri çocuklarda kullanım için onaylanmamıştır. Umarım yakında pediyatrik DOAC kullanımı için kılavuzlarla sonuçlanacak birkaç klinik çalışma devam etmektedir. Yeni DOAC'ların izlenmesi gerekmediği ve aynı zamanda daha az gıda ve ilaç etkileşimi olduğu için bu ilaçlar özellikle uzun süreli tedavide çocuklara fayda sağlayacaktır.
CAR-T HÜCRE TEDAVİSİ NASIL ÇALIŞIR
Kimerik antijen reseptörü (CAR) -T hücreleri, dört temel bileşen içeren bir reseptörü eksprese etmek için genetik modifikasyona tabi tutulan otolog T hücreleridir: 1) bir hedef antijene spesifik hücre dışı tek zincirli değişken fragman (scvf), 2) bir transmembran bölgesi, 3 ) hücre içi T hücre reseptörü (CD3 zeta zinciri) ve 4) T hücre ko-reseptör alanı. T hücresi reseptörü ve yardımcı reseptörü, T hücresini sitotoksik T hücresi işlevlerini hedef hücre üzerine uygulamak üzere aktive eder.
Bu CAR-T hücre bileşenleri özelleştirilebilir. Örneğin, farklı hedefleri tanımak için farklı scvfs kullanılabilir veya farklı T hücresi çekirdek düzenleyici molekülleri eklenebilir. CAR-T hücreleri, scvf yoluyla, klinik olarak kolayca yönetilemeyen malign olmayan dokularda onarılamaz hasara neden olduğu bilinen dokularda eksprese edilen ve malign hücreler üzerinde eksprese edilen yüzey hedeflerini tanır.
CAR-T hücreleri periferik kan T hücrelerinden üretilir. Aferez yoluyla başlangıç ​​materyalinin toplanmasından sonra hücreler, CAR için genetik materyali içeren tipik olarak retroviral olan bir vektörün T hücrelerine sokulduğu bir işleme tesisine nakledilir. T hücreleri daha sonra kültürlenir ve çoğalmaları için uyarılır. İnfüzyon için istenen sayıda hücre elde edildikten sonra, hücreler tekrar infüzyon yerine taşınır. Hasta daha sonra hücreleri alır ve hem akut hem de kronik ortamlarda yanıt için izlenir.
İki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı CAR-T hücre ürünü klinik kullanımda - tisagenlecleucel (Kymriah) ve axicabtagene siloleucel (Yescarta) - her ikisi de birçok B hücresi habisliğinde eksprese edilen bir hücre yüzeyi proteini olan CD19'a yönelik scfvler içerir. İki ticari ürün için CAR yapıları esas olarak sitotoksik T hücresi fonksiyonunu sağlayan hücre içi kostimülatör bileşende farklılık gösterir: aksikabtagen siloleukelde CD28 ve tisagenlecleucel'de CD137 / 4-1bb. Ayrıca genetik materyali T lenfositlerine vermek için kullanılan vektörde de farklılık gösterirler: Tisagenlecleucel, bir lentiviral vektör kullanılarak üretilir ve axicabtagene siloleusel, bir gammaretroviral vektör kullanır.
Ticari ürünler arasındaki bu fark edilen farklılıkların, FDA onay süreci boyunca her birinin neredeyse aynı anda ve paralel ilerlemesinden kaynaklanabileceğini düşünmek ilginçtir. Zaman içinde veri toplandıkça, iki CAR-T hücre ürününün farklı profilleri daha net hale gelebilir. Tisagenlecleucel ve axicabtagene siloleucel, bu noktaya kadar son derece kötü prognozlara sahip olan maligniteleri tedavi eden etkileyici sonuçlar göstermiştir. Axicabtagene siloleusel ile tedavi, tekrarlayan refrakter diffüz büyük B hücreli lenfoma hastalarında 2 yıl sonra% 58 tam yanıt oranı gösterdi. Tisagenlecleucel ile yapılan tedavi 1 yılda% 73'lük bir genel sağkalım oranı sağlamıştır. Her iki ürün de büyük B hücreli lenfomalar için FDA onayı aldı; tisagenlecleucel ayrıca relaps ve refrakter B akut lenfoblastik lösemi için onay sahibidir.
Özellikle, CAR-T hücre ürünleri çok umut verici sonuçlar gösterse de, sadece belirli hematolojik maligniteler için onay almış ve
% 100'den az tepki oranı. Ayrıca, katı malignitelerde CAR-T hücrelerini kullanma çabalarının henüz başarılı olduğu kanıtlanmamıştır. Dolayısıyla bu noktada CAR-T hücre tedavisinin henüz sihirli bir mermi olduğu kanıtlanmamış olsa da, onkolojik tedavide dayanak noktası olma potansiyeli yüksek.
Hastalardaki çoğu klinik ve laboratuvar karakterizasyonu iki FDA onaylı CAR-T hücre ürünü bağlamında gerçekleşmiştir ve hastalardaki bazı laboratuvar profili bileşenleri belirli CAR T hücre terapisine özgüdür. Örneğin, B hücresi aplazisi, CD19'a yönelik CAR-T hücrelerinin beklenen bir yan etkisidir, çünkü normal B hücreleri de CD19'u eksprese eder ve bu nedenle CD19'u eksprese eden malign hücrelerle aynı şekilde elimine edilir. Bununla birlikte, B hücrelerinde ifade edilmeyen farklı bir hedef antijene yönelik CAR-T hücreleri alan bir hastada bu yan etki beklenemez.
Şu anda klinik kullanımda olduğu kadar klinik kullanımda olan farklı CAR-T hücre ürünlerine aşinalık, bu hastaların değerlendirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel senaryoları tahmin etmek için yararlı olacaktır. CAR-T hücre tedavisi süreci boyunca laboratuvar katılımı esastır, böylece bakım hastanın sonuçlarını optimize eden zamanında verilebilir.

Pub Time : 2020-02-11 15:11:54 >> News List